Switch Language

Planowanie jakości, FMEA, IMDS

Usługi

Planowanie jakości, FMEA, IMDS.

Jakość zaczyna się od planowania. Planowanie jakości lub zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) zapewnia uzyskanie żądanych własności i stanu planowanych wyrobów podczas produkcji. Procesy te są wspierane i unormowane z pomocą różnych technik, m. in. metod rozwiązywania problemów (troubleshooting). Na tym polu mogą powstawać wąskie gardła zarówno pod względem personelu, jak też technologicznym, w szczególności podczas uruchamiania produkcji seryjnej, gdy trzeba się zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Dlatego oferujemy Wam możliwość powierzenia nam opracowania projektów w zakresie zaawansowanego planowania jakości oraz rozwiązywania problemów.

 

MODEROWANIE FMEA

Aby zachować i polepszać jakość i niezawodność procesów, niezbędna jest niekiedy obserwacja z zewnątrz, aby uniknąć efektu zakładowego „martwego pola”. Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA) jest odpowiednim narzędziem do tego. Chętnie doradzimy Wam przy realizacji takiego projektu.

 

AKTUALIZACJA IMDS

Przy opracowywaniu nowych wyrobów konieczne jest często sprawdzenie lub uzupełnienie w IMDS (international material data system). Tę aktualizację oraz wprowadzenie nowych danych możecie zlecić do wykonania przez naszych specjalistów.

 

POL-KONTROL. ZAPLANOWANE. WYKONANE