Switch Language

Pol-Kontrol globalnie

Pol-Kontrol globalnie.

W miarę globalizacji produkcja wyrobów w ramach poddostaw ulega rozproszeniu po całym globie. Poszczególne podzespoły i komponenty dostarczane są po wytworzeniu i zmontowaniu do kolejnych miejsc produkcyjnych. Dostawcę i klienta dzielą jakże często setki kilometrów. W razie pojawienia się problemów z dostarczonym towarem, trzeba szybko znaleźć jakieś rozwiązanie. Ponad granicami krajów, kontynentami i różnicami mentalnymi.

Nasza międzynarodowa sieć jakości, qualitasnet.com, będzie Was wspierać w takich sytuacjach. Nasi partnerzy w Niemcy, Czechach i w Brazylii rozwiążą zadania na miejscu u Waszego klienta lub dostawcy, zorganizują akcję sortowania lub będą do dyspozycji jako partnerzy do kontaktów (resident engineer).

Niejednokrotnie można było dzięki takiemu współdziałaniu poprawić komunikację między zainteresowanymi stronami.

 

DALSZE ZALETY

  • Partnerzy do rozmów na miejscu z odpowiednią kompetencją kulturową do bezpośredniej komunikacji
  • Międzynarodowa koordynacja wsparcia w zakresie importu, eksportu i logistyki
  • Transfer doświadczenia i now-how w zakresie jakości
  • Transgraniczne zespoły robocze/szybkiego reagowania (rapid-reaction-teams) u klienta lub dostawcy
  • Factoring-service w kraju realizacji zlecenia