Switch Language

Kontrola, sortowanie & naprawa

Usługi

Kontrola, sortowanie & naprawa.

Wykorzystajcie nasze długoletnie doświadczenie jako wyspecjalizowanego usługodawcy w zakresie zapewnienia jakości do Waszych prac kontrolnych i naprawczych – na miejscu u Was, u Waszych klientów lub dostawców albo na naszych zewnętrznych stanowiskach kontrolnych.

Kontrole dla naszych klientów przeprowadzamy na podstawie umowy o dzieło.
Na początku zlecenia ustala się ilość elementów do kontroli lub partię, która po zakończeniu naszego udziału zostanie oddana po obróbce. Wyniki kontroli są podczas realizacji bieżącego zlecenia regularnie przekazywane do wiadomości i aktualizowane. Realizacja zlecenia odbywa się niezależnie w danym miejscu składowania wyrobów lub na naszych własnych stanowiskach kontrolnych oraz w punktach serwisowych.

Przeszkolony i doświadczony pracownik w krótkim czasie „wyrabia oko” na badaną cechę i organizuje sprawny przebieg projektu.

 

METAL. TWORZYWA SZTUCZNE, GUMA

Możemy skontrolować niemal każdy przedmiot wzrokowo lub za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych, pod kątem zdefiniowanych cech i funkcji.

 

STYKI WE WTYCZCE I ŁOPATY WIRNIKA

Wielkość części nie gra roli. Do kontroli najmniejszych elementów używa się lup podświetlanych i mikroskopów stereoskopowych. Ale również olbrzymie części łopat wirników wiatrowych i wagonów kolejowych badaliśmy w ramach naszych zadań.

 

DOSTARCZONE CZĘŚCI SUROWE LUB WMONTOWANE KOMPONENTY W WYSYŁCE

Wykonujemy kontrolę dostaw na wejściu lub dbamy, aby wyroby w składzie konsygnacyjnym były OK. Wyroby już spakowane do wysyłki (na przykład panele sterowania lub zmontowane systemy sprzęgające) zostaną po kontroli ponownie fachowo spakowane.

 

MAGAZYN, DZIAŁ PRODUKCYJNY I ZEWNĘTRZNE STANOWISKA KONTROLI

Niezależnie od wewnętrznych przebiegów nasi pracownicy pracują samodzielnie na wyraźnie oznakowanych stanowiskach kontroli. Nasz zespół można poznać po jednolitym ubiorze roboczym. Kontrole mogą być wykonywane również w naszych zewnętrznych punktach serwisowych (ServicePoint).

 

KOMPONENTY ELEKTRONICZNE

Oprócz tradycyjnych części kontrolujemy również płytki przewodzące, z wmontowanymi elementami lub bez, pod kątem mechanicznych wad produkcyjnych i niezgodności. Na koniec towar może zostać przesłany w zwykle stosowanych opakowaniach próżniowych.

 

MELDUNKI ZWROTNE I SPRAWOZDANIE DLA KLIENTA

Wyniki i wartości pomiarów mogą być dokumentowane we własnych lub wcześniej uzgodnionych sprawozdaniach. Wszystkie uczestniczące strony są informowane o aktualnych wynikach naszym sprawozdaniem e-mailowym, w sposób przejrzysty, w języku danego projektu (na przykład po niemiecku i/lub angielsku).

 

PRZEGLĄD NASZYCH USŁUG KONTROLNYCH I NAPRAWCZYCH

  • Krótkoterminowe akcje wynikające z sytuacji w produkcji
  • Kontrole wzrokowe (również za pomocą lupy i mikroskopu), kontrola powierzchni, pomiary (suwmiarką, śrubą mikrometryczną itp.), kontrole z pomocą sprawdzianów, kontrole szczelności, badania magnetyczno-proszkowe i inne
  • Kontrole wejściowe i wyjściowe
  • Kontrole CS1 i CS2
  • Quality wall/quality gate
  • Różne prace naprawcze, jak gratowanie, rozdzielanie, rozcinanie, zgrzewanie, gięcie, malowanie, czyszczenie i inne
  • Prace produkcyjne i montażowe
  • Podwykonawstwo
  • Pomiary w trakcie produkcji

 

POL-KONTROL: DOŚWIADCZENIE W ZAPEWNIANIU JAKOŚCI.