Switch Language

Kompetencje i doświadczenie w sprawach jakości

Pol-Kontrol to my.

Jesteśmy specjalistycznym świadczeniodawcą w zakresie zapewnienia jakości. Oprócz czynności kontrolnych i naprawczych wyrobów z metalu lub tworzyw sztucznych, badania komponentów elektronicznych, pomiarów i badań materiałowych, udzielamy wsparcia naszym klientom na całym świecie względnie ich dostawcom również w zakresie projektowania planów jakości, FMEA oraz przy uruchomieniu produkcji seryjnej.

parallax layer

W ponad połowie przypadków wkraczamy do akcji jeszcze tego smego dnia.

W tym zakresie współpracujemy z partnerami zagranicznymi. Priorytetowo traktujemy naszą działalność w Czechach i w Niemczech, a także w Brazylii, dzięki czemu nasze usługi są dostępne również w Ameryce Południowej.

Przy doborze naszych pracownikow szczególną wagę przykładamy do właściwego doświadczenia w pracy w przemyśle i w rzemiośle, a także do wysokiego stopnia elastyczności i świadomości własnej odpowiedzialniości.

Wspieramy zaangażowanie naszych pracowników i partnerów we współpracy w zakresie doskonalenia fachowego i znajomości języków obcych oraz inicjujemy regularne wsparcie w tym zakresie. Bowiem wysokie wymagania odnośnie jakości w przemyśle motoryzacyjnym można skutecznie wyegzekwować, tylko gdy współpracownicy będą zadowoleni.

 

… JEŚLI CHODZI O JAKOŚĆ